dimecres, 27 de febrer de 2008

L´ESTRET D´AGOST


Un altre barranc encaixonat entre el Maigmó i els Rasos de Catí és l´Estret d´Agost, que en aquest cas desaigua les vessants de la Penya Foradada, el Maigmó, el Maigmonet i l´Alt de Guisop, cap al sud. Més avall, aquest barranc esdevidrà una rambla eixuta. Algunes restes d´assuts i séquies ens indiquen que antigament va portar un cabdal d´aigua. Ara només en temps de pluges, la llera rocosa de l´estret arriba a formar algun tollet.